Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Wybory Sołtysa 2024

We wtorek 20 lutego odbyły się wybory na stanowisko Sołtysa Kończewic.

W wyniku głosowania nowym sołtysem został Pan Przemysław Matera.

Gratulujemy!

Nazwy ulic

ZNAMY PROPOZYCJĘ NAZW ULIC DLA SOŁECTWA KOŃCZEWICE Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nazewnictwa ulic w sołectwie Kończewice. Większością głosów mieszkańców zaproponowanych zostało 16 nazw, które stanowić będą projekt uchwały. Kilka lat temu składałem deklarację, że decyzję dotyczące funkcjonowania gminy nie będą podejmowane zza biurka, a będziemy konsultować większość spraw z mieszkańcami tak, aby mogli czynnie uczestniczyć w dialogu i współdecydować o tym, co wokół nas się dzieje. Dowodami na to są między innymi spotkania w sprawie funduszu sołeckiego, konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg czy chodników, a także nasze ostatnie konsultacje w zakresie nazewnictwa ulic w Kończewicach – mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy. Najpierw w ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia nazw ulic osobiście bądź poprzez e-mail, następnie odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano i omówiono wstępnie propozycję, a także uwzględniono czas na dyskusję. Podczas wczorajszego spotkania, które odbyło się w świetlicy wiejskiej z udziałem licznego grona mieszkańców sołectwa, wybrano ostateczne nazwy jakie będą rekomendowane w uchwale – podsumowuje Rajmund Kossarzecki, sekreatrz gminy. Poniżej prezentujemy Państwu nazwy ulic wybrane przez mieszkańców. 1. Dębowa 2. Lipowa3. Wierzbowa 4. Cisowa5. Kasztanowa 6. Topolowa 7. Łąkowa 8. Rolnicza 9. Brzozowa 10. Jesionowa 11. Sosnowa 12. Wiślana 13. Miodowa 14. Gościnna 15. Przyjazna 16. Akacjowa Ostateczną decyzję dot. nazw ulic podejmie Rada Gminy Miłoradz przyjmując stosowną uchwałę

Książka o Kończewicach

Książka powstała z inicjatywy Sławomira Zirry, mieszkańca Kończewic i dyrektora miejscowej Szkoły Podstawowej. Praca zbiorowa nad książką trwała 1,5 roku. Wydano 350 egz książki. Dzięki sponsorom książka trafiła bezpłatnie do każdej rodziny, która zgłosiła się po książkę. Książkę odebrało 90% rodzin z Kończewic. Pozostałe egzemplarze zostały rozdane osobom chętnym do jej otrzymania. Wszystkie książki rozdano za darmo. Nie ma już wolnych egzemplarzy. Zaineresowanych przeczytaniem książki przekazuję informację, że książkę można wypożyczyć w bibliotece publicznej i szkolnej.

Dożynki Parafialne 2019

Wywóz śmieci

Tu znajdziesz harmonogram wywozu śmieci na rok 2020:

http://miloradz.biuletyn.net/?bip=2&cid=143&id=3362

Podziękowanie Pana Ryszarda Bolka

(Dotyczy mszy dziękczynnej za pełnienie funkcji Sołtysa naszej wsi w dniu 30 marca 2019r o godzinie 11.00)

To były dla mnie wzruszające chwile, choć wydaje mi się, że jestem „twardy chłop”. Najważniejsza na tym świecie jest Msza św, dostałem najpiękniejszy dar, obym potrafił to dobro przekazać dalej.

 Nie ma sołtysa bez społeczeństwa, we wszystkich tych dziełach odmowy jest cząstka każdego z was, jest też i moja cząsteczka, wstyd by było żyć i nie być razem z moją wsią, z moją parafią. W 1999 roku w sejmie Jan Paweł II mówił: „troska o dobro wspólne winna jest realizowania przez  wszystkich obywateli”, dziękuję Panu, że jestem pośród tych dobrodziejów, społeczników, życzliwości, pięknego śpiewu, lektorów, tych wszystkich jedynych i niepowtarzalnych.

 To co mnie spotkało to jak muzyka, która chwyta za serce i zostaje już na zawsze, a kiedy sobie o niej przypomnę znów będę szczęśliwy, dziękuję serdecznie.

Ryszard Bolek

Darowizna dla Skry

Wszystkich, którzy chcieliby przekazać swój 1% podatku dla naszego klubu sportowego PSS Skra Kończewice

informujemy, że należy wpisać nr KRS 0000270261 oraz w rubryce cel szczegółowy – PSS Kończewice 8437

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Mateusz Łyszkowski – Prezes Klubu

Wybory Sołtysa

Wybory Sołtysa 2019! W dniu 7 lutego odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrany został nowy Sołtys oraz nowa Rada Sołecka. Z dotychczasowej pracy rozliczył się ustępujący Sołtys Pan Ryszard Bolek. Bardzo dziękujemy za trud kierowania Radą Sołecką i życzymy wszystkiego dobrego Panu Ryszardowi.  Na Sołtysa Kończewic został zgłoszony jeden kandydat – Pani Wioleta Małodzińska. W tajnym głosowaniu Pani Wioleta zdobyła 75% głosów za.

Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego.

Do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Dorota Jutrzenka, Aleksandra Dziubek, Grażyna Zarobkiewicz oraz Julita Słowik.

Wybory 2018

W dniu 21 października 2018r odbyły się wybory do Rady Gminy. Z naszej wsi radnymi zostali: Mariola Wiącek, Łukasz Słotwiński oraz Jarosław Mucha. Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy dobrej współpracy z mieszkańcami. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marioli Gęsiarz oraz Panu Krzysztofowi Milewskiemu za pracę i poświęcenia w działalności społecznej na rzecz naszej lokalnej społeczności.

Dożynki Parafialne 2018