Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Historia Kończewic

Pierwszy znany przywilej został wydany dla wsi Cunczendorf na Żuławach Wielkich w 1338 r. przez wielkiego mistrza krzyżackiego Dietricha von Altenburg (4 włóki dla kościoła). Nie da się jednak wykluczyć istnienia tu wcześniejszej osady. Przez teren wsi biegł szlak komunikacyjny między Malborkiem a Tczewem. W dokumentach wspomina się także zaginioną osadę Pilgrimesdorf.

Pierwszy kościół o konstrukcji szkieletowej zbudowano w Kończewicach w 1338 r. Obecnie zachowany, gotycki, ceglany, pochodzi z roku 1354.

Na mocy postanowień Pokoju Toruńskiego (1466) Kończewice przeszły pod panowanie króla polskiego. W XVI w. nastąpiło w delcie Wisły nowe osadnictwo – z Holandii i Północnych Niemiec.

Ok. 1638 r. zamieszkał we wsi pierwszy kaznodzieja protestancki – luteranin Pinnau. W 9 lat później zbudowano tu pierwszy zbór luterański (spłonął w wielkim pożarze wsi w marcu 1782 r.). Nowy kościół protestancki zbudowano w latach 1783-88 (zniszczony w 1945 r.).

W 1772 r., po pierwszym rozbiorze, Kończewice wraz z całymi Żuławami Wielkimi przeszły pod panowanie pruskie (Prusy Zachodnie, rejencja Gdańsk, powiat Nowy Staw, potem Malbork).

W latach osiemdziesiątych XIX w. wieś liczyła 52 domy zamieszkiwane przez 369 katolików, 175 ewangelików i 15 mennonitów.

Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z 1919 r. utworzono Wolne Miasto Gdańsk, które swoim zasięgiem objęło także Żuławy Wielkie z Kończewicami (Landkreis Großes Werder). W latach 40-tych XX w. przez południową część wsi poprowadzono autostradę łączącą Berlin z Królewcem (Königsberg).