Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Sołectwo

Sołectwo Kończewice ma powierzchnię  10,49 km2 i liczy 669 zameldowanych mieszkańców
Funkcję Sołtysa Kończewic pełni Pani Wioletta Małodzińska zamieszkała w Kończewicach.

W skład Rady Sołeckiej wchodzą:

DOROTA JUTRZENKA

GRAZYNA ZAROBKIEWICZ

JÓZEF MADEJ

ARKADIUSZ SKOREK

JAROSŁAW MUCHA

Telefon do Pani Sołtys  – 600675668
Wpłaty  za podatki można dokonywać w miesiącach płatności podatkowych  od 10 do 15 danego miesiąca
w godzinach od 16.00 do 18.00.

Polecamy płatność internetową – nr konta gminy:

BANK SPÓŁDZIELCZY o / Malbork 02  8303  0006  0060  0600  0101  0054

Statut sołectwa Kończewice