Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Sołectwo

Sołectwo Kończewice ma powierzchnię  10,49 km2 i liczy 669 zameldowanych mieszkańców
Funkcję Sołtysa Kończewic pełni Pan Ryszard Bolek zamieszkały w Kończewicach.
 
Telefon 503395020
Sołtys załatwia wszelkie sprawy zgłoszone przez mieszkańców, przyjmuje wpłaty za podatek rolny i od nieruchomości oraz za psa.
Przyjmuje również składki melioracyjne.
Wpłaty  za podatki należy dokonywać w miesiacach płatności podatkowych  od 10 do 15 danego miesiąca
w godzinach od 8.00 do 18.00
W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Dorota Jutrzenka, Andrzej Fijas, Wanda Góral i Mirosława Sitańska

Statut sołectwa Kończewice