Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Sołectwo

Sołectwo Kończewice ma powierzchnię  10,49 km2 i liczy 669 zameldowanych mieszkańców
Funkcję Sołtysa Kończewic pełni Pan Przemysław Matera zamieszkały w Kończewice 86

W skład Rady Sołeckiej wchodzą:

Andrzej Fijas

Elżbieta Nagórska

Józef Madej

Beata Gzela

Krystyna Stalica Terpiłowska

Telefon do Pana Sołtysa  – 509902795

Podatki – polecamy płatność internetową – nr konta gminy:

BANK SPÓŁDZIELCZY o / Malbork 02  8303  0006  0060  0600  0101  0054

Statut sołectwa Kończewice