Szkoła Podstawowa w KończewicachKościół Parafialny w KończewicachGmina Miłoradz

Nazwy ulic

ZNAMY PROPOZYCJĘ NAZW ULIC DLA SOŁECTWA KOŃCZEWICE Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nazewnictwa ulic w sołectwie Kończewice. Większością głosów mieszkańców zaproponowanych zostało 16 nazw, które stanowić będą projekt uchwały. Kilka lat temu składałem deklarację, że decyzję dotyczące funkcjonowania gminy nie będą podejmowane zza biurka, a będziemy konsultować większość spraw z mieszkańcami tak, aby mogli czynnie uczestniczyć w dialogu i współdecydować o tym, co wokół nas się dzieje. Dowodami na to są między innymi spotkania w sprawie funduszu sołeckiego, konsultacje społeczne dotyczące budowy dróg czy chodników, a także nasze ostatnie konsultacje w zakresie nazewnictwa ulic w Kończewicach – mówi Arkadiusz Skorek, wójt gminy. Najpierw w ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia nazw ulic osobiście bądź poprzez e-mail, następnie odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano i omówiono wstępnie propozycję, a także uwzględniono czas na dyskusję. Podczas wczorajszego spotkania, które odbyło się w świetlicy wiejskiej z udziałem licznego grona mieszkańców sołectwa, wybrano ostateczne nazwy jakie będą rekomendowane w uchwale – podsumowuje Rajmund Kossarzecki, sekreatrz gminy. Poniżej prezentujemy Państwu nazwy ulic wybrane przez mieszkańców. 1. Dębowa 2. Lipowa3. Wierzbowa 4. Cisowa5. Kasztanowa 6. Topolowa 7. Łąkowa 8. Rolnicza 9. Brzozowa 10. Jesionowa 11. Sosnowa 12. Wiślana 13. Miodowa 14. Gościnna 15. Przyjazna 16. Akacjowa Ostateczną decyzję dot. nazw ulic podejmie Rada Gminy Miłoradz przyjmując stosowną uchwałę

Comments are closed.